Gjuha Gjermane

Nëpërmjet mësimit në gjuhën gjermane, ju do të përvetësoni njohuritë e nevojshme për të bërë karrierë në fushën e kujdesit shëndetësor dhe infermierisë në Gjermani. Përveç kësaj, ne do t`ju ofrojmë mundësinë për të punuar në klinikat tona në Gjermani, ku do të keni mundësinë për të vijuar zhvillimin tuaj profesional dhe për të përmbushur synimet tuaja në karrierë.

Ju ftojmë të na bashkoheni në këtë rrugëtim, për të ndjekur karrierën tuaj në fushën e kujdesit shëndetësor dhe infermierisë dhe për të ndihmuar në promovimin e kujdesit shëndetësor cilësor.

Deutsche Sprachschule 

Durch das Erlernen der deutschen Sprache erwerben Sie das nötige Wissen, um in Deutschland im Gesundheits- und Krankenpflegebereich Karriere zu machen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in unseren Kliniken in Deutschland zu arbeiten, wo Sie die Möglichkeit haben, sich beruflich weiterzuentwickeln und Ihre Karriereziele zu verwirklichen.

Wir laden Sie ein, sich uns auf dieser Reise anzuschließen, Ihre Karriere im Gesundheitswesen und in der Pflege fortzusetzen und zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung beizutragen.

QENDRAT TONA SHËNDETËSORE

Shtatë klinika në katër shtete federale. Me një qëllim: për të promovuar shëndetin tuaj dhe për t’ju mbështetur. Në klinikat tona rehabilituese në zonat e Saksonisë, Berlin-Brandenburg dhe Saksonisë së Poshtme, ne ofrojmë shërbime rehabilitimi në fushat e neurologjisë, ortopedisë, geriatrisë, kardiologjisë dhe psikosomatikës.

Unsere Gesundheitszentren

Sieben Kliniken in vier Bundesländern. Mit einem Ziel: Ihre Gesundheit zu fördern und Sie zu unterstützen. In unseren Rehabilitationskliniken im Raum Sachsen, Berlin-Brandenburg und Niedersachsen bieten wir Rehabilitationsleistungen in den Fächern Neurologie, Orthopädie, Geriatrie, Kardiologie und Psychosomatik an.

QENDRA E TË MOSHUARVE

Kujdesi holistik që fokusohet tek njerëzit me nevojat dhe përvojat e tyre individuale është parimi ynë. Në një mjedis që ofron hapësirë ​​për dizajn personal, stafi ynë infermieror ofron kujdes aktivizues sipas standardeve më të larta.

Unsere Seniorenresidenzen

Ganzheitliche Betreuung, die den Menschen mit seinen individuellen Bedürfnissen und Erfahrungen in den Mittelpunkt stellt, ist unser Prinzip. In einem Umfeld, das Raum für persönliche Gestaltung bietet, bietet unser Pflegepersonal eine befähigende Pflege auf höchstem Niveau.